Пријавување за обука на тема: Вибрации како штетност во работната средина