Нашиот професор Марјан Николов продолжува со активностите како РСА (Regional studies association) амбасадор