Промотивни настани

31 март 2023

Презентација на МСУ во СУГС „Раде Јовчевски – Корчагин“ – Скопје

Меѓународен Славјански Универзитет продолжи со презентирањето на своите студиски програми пред матурантите. На 30 март 2023 година (четврток) се одржа презентација на наставните програми пред матурантите […]
31 март 2023

Презентација на МСУ во СУГС Гимназија „Орце Николов“ – Скопје

Меѓународен Славјански Универзитет продолжи со презентирањето на своите студиски програми пред матурантите. На 30 март 2023 година (четврток) се одржа презентација на наставните програми пред матурантите […]
31 март 2023

Презентација на МСУ во СУГС Гимназија „Панче Арсовски“ – Скопје

Меѓународен Славјански Универзитет продолжи со презентирањето на своите студиски програми пред матурантите. На 30 март 2023 година (четврток) се одржа презентација на наставните програми пред матурантите […]
31 март 2023

Презентација на МСУ во ДМУЦ „Сергеј Михајлов“ – Штип

Меѓународен Славјански Универзитет продолжи со презентирањето на своите студиски програми пред матурантите. На 30 март 2023 година (четврток) се одржа презентација на наставните програми пред матурантите […]
31 март 2023

Презентација на МСУ во СОУ „Коста Сусинов“ – Радовиш

Меѓународен Славјански Универзитет продолжи со презентирањето на своите студиски програми пред матурантите. На 30 март 2023 година (четврток) се одржа презентација на наставните програми пред матурантите […]
31 март 2023

Презентација на МСУ во СОУ „Никола Карев“ – Струмица

Меѓународен Славјански Универзитет продолжи со презентирањето на своите студиски програми пред матурантите. На 30 март 2023 година (четврток) се одржа презентација на наставните програми пред матурантите […]
30 март 2023

Презентација на МСУ во СОУ „Димитар Влахов“ – Струмица

Меѓународен Славјански Универзитет продолжи со презентирањето на своите студиски програми пред матурантите. На 30 март 2023 година (четврток) се одржа презентација на наставните програми пред матурантите […]
30 март 2023

Презентација на МСУ во СОУ Гимназија „Славчо Стојменски“ – Штип

Меѓународен Славјански Универзитет продолжи со презентирањето на своите студиски програми пред матурантите. На 29 март 2023 година (среда) се одржа презентација на наставните програми пред матурантите […]
30 март 2023

Презентација на МСУ во СОУ „Димитар Мирасчиев“ – Штип

Меѓународен Славјански Универзитет продолжи со презентирањето на своите студиски програми пред матурантите. На 29 март 2023 година (среда) се одржа презентација на наставните програми пред матурантите […]
30 март 2023

Презентација на МСУ во СОУ „Јане Сандански“ – Штип

Меѓународен Славјански Универзитет продолжи со презентирањето на своите студиски програми пред матурантите. На 29 март 2023 година (среда) се одржа презентација на наставните програми пред матурантите […]
30 март 2023

Презентација на МСУ во ССОУ „Димитрија Чуповски“ – Велес

Меѓународен Славјански Универзитет продолжи со презентирањето на своите студиски програми пред матурантите. На 29 март 2023 година (среда) се одржа презентација на наставните програми пред матурантите […]
29 март 2023

Презентација на МСУ во ССОУ „Коле Неделковски“ – Велес

Меѓународен Славјански Универзитет продолжи со презентирањето на своите студиски програми пред матурантите. На 29 март 2023 година (среда) се одржа презентација на наставните програми пред матурантите […]
29 март 2023

Презентација на МСУ во OЕМУЦ „Св. Наум Охридски” – Охрид

Меѓународен Славјански Универзитет продолжи со презентирањето на своите студиски програми пред матурантите. На 29 март 2023 година (среда) се одржа презентација на наставните програми пред матурантите […]
29 март 2023

Презентација на МСУ во ОСУ “Св. Климент Охридски” – Охрид

Меѓународен Славјански Универзитет продолжи со презентирањето на своите студиски програми пред матурантите. На 29 март 2023 година (среда) се одржа презентација на наставните програми пред матурантите […]
29 март 2023

Презентација на МСУ во СОСУ „Св.Кирил и Методиј” – Охрид

Меѓународен Славјански Универзитет продолжи со презентирањето на своите студиски програми пред матурантите. На 29 март 2023 година (среда) се одржа презентација на наставните програми пред матурантите […]