Раџшри Дешпанде и Мето Јовановски во посета на МСУ и Киноверзум