МСУ ги презентираше своите програми во 6 средни училишта во Битола