Се одржа и вториот отворен ден на Славјански во Битола