Во клубот на пратеници во Белград одржана округла маса на тема „Кина – Романија – Србија – С. Македонија – Грција“