Нашата студентка Сара Богданоска на насловната страница на списанието Матурант, јуни 2016.