10-то Собрание на фондацијата Русский мир во Москва.