НА МСУ изработен софтвер за пресметки со огромни броеви

Известување за неработен ден – (петок) 14 јуни 2019 год. (Духовден)
13 јуни 2019
Студентите од клубот на психолози при МСУ спроведоа интервју со проф. д-р Кети Несторовска
13 јуни 2019

НА МСУ изработен софтвер за пресметки со огромни броеви

На факултетот за информатика при Меѓународен Славјански Универзитет „Гаврило Романович Державин“ изработен е софтвер за математички пресметувања со огромни броеви, кои може да имаат по неколку милијарди цифри, кој се користи за емпириска проверка на точноста на:

𝐹𝑛⋅𝐹𝑛+1 ⋅𝐹𝑛+2 ⋅𝐹𝑛+3 ≡ 6(𝑚𝑜𝑑𝐹𝑛+4):𝑛∈ℕ,𝑛 = 1,2,3

каде  𝐹𝑛,𝐹𝑛+1,𝐹𝑛+2, 𝐹𝑛+3 и 𝐹𝑛+4 се Фибоначиеви броеви. Проверката ќе се изврши на првите  сто милионити (100.000.000) Фибоначиеви броеви и се очекува софрверот да заврши со обработкатка на подтоците за 1 недела. Сто милионити (100.000.000) има околу дваесет милионити (20.000.000) цифри.