Известување за неработен ден – (петок) 14 јуни 2019 год. (Духовден)

Курсеви за унапредување на квалификациите „Невропсихолошка дијагностика и корекција во детска возраст”
11 јуни 2019
НА МСУ изработен софтвер за пресметки со огромни броеви
13 јуни 2019

Известување за неработен ден – (петок) 14 јуни 2019 год. (Духовден)

Меѓународен Славјански Универзитет „Гаврило Романович Державин“ Свети Николе – Битола – Р. Северна Македонија ги известува сите студенти и соработници дека согласно соопштението на Министерството за труд и социјална политика согласно со Законот за празниците на Република Македонија (“Службен весник на РМ”, бр.21/98 и 18/07), 14 јуни 2019 година (петок), Духовден, петок пред Духовден, е неработен ден за граѓаните од православна вероисповед во Република Северна Македонија.