Потпишан Меморандум за соработка со Основниот суд Битола