Потпишан договор за соработка со Меѓународна полициска асоцијација