Потпишан договор за соработка со Меѓународна полициска асоцијација

Пријава за уметничка работилница: „Зимска бајка“
7 декември 2021
На МСУ во Свети Николе се одржа работилница за препознавање на рани фази на зависност од марихуана и синтетички дроги
10 декември 2021

Потпишан договор за соработка со Меѓународна полициска асоцијација

На 10.12.2021 година (петок) во просториите на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ беше потпишан договор за соработка помеѓу Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ и Меѓународна полициска асоцијација.

Договорот го потпишаа проф. д-р Јордан Ѓорчев, Претседател на Управен Одбор на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ и г-дин Робертино Ацески, претседател на Меѓународна полициска асоцијација – Македонија.