На МСУ во Свети Николе се одржа работилница за препознавање на рани фази на зависност од марихуана и синтетички дроги