Потпишан Меморандум за соработка помеѓу Факултетот за безбедносно инженерство и Здружението за заштита при работа на Општина Битола.