Студенти

5 февруари 2021

Студентски блог: Обука на умот – Стефанија Арсова

Обука на умот  од Студентски блог – студентски размислувања „Секој мисли како да го промени светот, а никој не мисли како да се промени себеси“ – […]