Студентски блог: Колку е важен правилниот избор на високото образование – Слободанка Кузманова