Тони Зен и Иванчо Горјанин гостуваа на петтиот дел од вечерните дискусии на теми од психологијата со доц. д-р Ана Чучкова