Покана за онлајн работилница – Мартинки: начин на изработка и традиција