Се одржа третиот и последен дел од циклусот онлајн предавања на тема „Академско пишување“ за студенти на МСУ

Покана за онлајн работилница – Мартинки: начин на изработка и традиција
13 февруари 2021
МСУ и Високата школа за безбедност и економика од Пловдив, Бугарија го одржаа првиот состанок за отпочнување на соработка
18 февруари 2021

Се одржа третиот и последен дел од циклусот онлајн предавања на тема „Академско пишување“ за студенти на МСУ

Третото и последно предавање од циклусот онлајн предавања на тема „Академско пишување“ за студенти на МСУ се одржа на 12-ти февруари (петок), со почеток од 18:00 часот. Третиот дел од предавањата на тема „Општ истражувачки осврт (Методологија на истражувањето)“ го одржа проф. д-р Ѓорѓина Ќимова.

 Во циклусот од три предавања беше објаснет процесот на настанување на едно научно дело, од првиот чекор, идеја преку пристап, постапка до конечен резултат, дело во академската средина.

Првиот дел „Од идеја“ од циклусот онлајн предавања на тема „Академско пишување“ за студенти на МСУ се одржа на 4-ти февруари, со почеток од 18:00 часот. Првиот дел од предавањата ги држеше проф. д-р Иван Ефремовски, проректор за настава на МСУ. На првото предавање „Од идеја“ кое се одржа преку платформата Zoom беа образложени начините за разработување на идеи и нивно трансформирање во успешни академски трудови. Исто така беа образложени фазите на планирање и истражување, како и избирање и обработка на информации.

Вториот дел насловен „До дело“ од циклусот онлајн предавања на тема „Академско пишување“ за студенти на МСУ се одржа на 8-ми февруари (понеделник), со почеток од 18:00 часот. На вториот дел од предавањата предаваше проф. д-р Иван Ефремовски, проректор за настава на МСУ.

На второто предавање беше образложен начинот на пишување на академски трудови преку практични примери (дипломска работа и магистерски труд).