договор

18 јули 2015

Потпишување на троен договор за соработка во Тамбов, Русија

20 февруари 2015

Славјански потпиша договор за соработка со Институтот за национална историја

Денес Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ потпиша договот за соработка со Институтот за национална историја, Скопје. Потписници на договорот беа директорот на Институтот за национална […]
19 февруари 2015

Славјански потпиша договор за соработка со Нотарска Комора на Р. Северна Македонија

На 18-ти февруари 2015 година Факултетот за правни науки при Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ потпиша договор за соработка со Нотарска Комора на Р.  Северна […]
4 февруари 2015

Славјански потпиша договор за соработка со Уставен суд на Р. Северна Македонија

На ден 03.02.2015 година Факултетот за правни науки при Меѓународен Славјански Универзитет „Гаврило Романович Державин“ Свети Николе – Битола, Р. Северна Македонија, преставуван од деканот д-р […]
31 октомври 2014

Славјански потпиша договор со еден од 9-те федерални универзитети во Русија

На 30-ти октомври беше потпишан договор за соработка помеѓу Меѓународниот Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ и Северно-Кавкаскиот Федерален Универзитет од Ставропол, Русија, кој е еден од […]