Славјански потпиша договор за соработка со Институтот за национална историја