Потпишување на троен договор за соработка во Тамбов, Русија