Во посета на градоначалникот на Тамбов, А. В. Кондратев