МСУ потпиша договор за соработка со универзитет од Москва