презентација

31 март 2016

Презентации на Славјански во Крива Паланка

Тимот на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ ги презентираше своите наставни програми пред матурантите од Крива Паланка. Како благодарност за соработката, на училиштето му подаривме […]
30 март 2016

Презентации на Славјански во Штип

Тимот на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ ги презентираше своите наставни програми пред матурантите од средните училишта во Штип Како благодарност за нивната соработка, на […]
30 март 2016

Презентации на Славјански во Велес

Тимот на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ ги презентираше своите наставни програми пред матурантите од средните училишта во Велес Како благодарност за нивната соработка, на […]
29 март 2016

Отворен ден – Свети Николе

Денес ученици од СОУ Кочо Рацин – Свети Николе и од СОУ „Наум Наумовски – Борче“ – Пробиштип гостуваа на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ […]
28 март 2016

Презентации во Кичево и Гостивар

Тимот на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ ги презентираше своите наставни програми пред средношколците од средните училишта во Кичево и Гостивар. Како благодарност за нивната […]
28 март 2016

Презентација на Славјански во Свети Николе

Тимот на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ ги презентираше своите наставни програми пред средношколците одСОУ Кочо Рацин – Свети Николе. Како благодарност за нивната соработка, […]
23 март 2016

Презентации на Славјански во Кавадарци и Неготино

Тимот на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ ги презентираше своите наставни програми пред средношколците од Неготино и Кавадарци. Како благодарност за нивната соработка, на училиштата […]
21 март 2016

Презентации на Славјански во Струмица

Тимот на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ ги презентираше своите наставни програми пред средношколците од Струмица. Како благодарност за нивната соработка, на училиштата им подаривме […]
18 март 2016

Презентации во Кратово и Пробиштип

Денес тимот на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ги презентираше своите наставни програми пред средношколците од Пробиштип и Кратово. Како благодарност за нивната соработка, на училиштата […]