Факултет за економија
Факултет за економија

Дознај повеќе
Факултет за психологија
Факултет за психологија

Дознај повеќе
Факултет за безбедносно инженерство
Факултет за безбедносно инженерство

Дознај повеќе
Факултет за информатика
Факултет за информатика

Дознај повеќе

Петта меѓународна научна конференција+

Информации за учество+

Ресторан Москва

+

Распоред на предавања


+

Тамбовски државен универзитет, официјален партнер на МСУ

+

Македонска - Руска стопанска комора

+

Kодекс за корпоративна етика

+

Сојуз на друштва за македонско руско пријателство и соработка