СТУДИСКИ ПРОГРАМИ

 • Psihologija (Small)

  Општа психологија

  Повеќе детали

  Како што ќе откривате нови информации за развојот на личноста, формирањето на карактерот и како општеството и културата влијаат врз однесувањето, така ќе добивате и поголемо разбирање за нивното влијание врз Вашиот сопствен живот.

  Ќе можете да влијаете на подобрување на сопствените вештини за учење и совладување на даден материјал. Би знаеле како да се изборите со притисокот на работното место.

 • menadzment na organizacija (Small)

  Менаџмент на организација

  Повеќе детали

  Доколку сте креативни и мотивирани припаѓате овде.

  Менаџментот и економијата се тесно поврзани со креативноста и иновациите, па така ние ги инспирираме нашите студенти да размислуваат на нови начини. Она што секој работодавач најмногу го цени е мотивација, интелигенција и способност за работа. Дипломата од Факултетот за економија е потврда дека ги имате сите тие квалитети.

 • Finansii i kredit (Small)

  Финансии и кредит

  Повеќе детали

  Економијата е науката за која во текот на поновата историја постоел најголем интерес. Таа е насекаде, навлезена е длабоко во нашите животи, присутна е во нашите лични одлуки, дури и во оние секојдневните кои неретко изгледаат толку банално, како одлуката како да го потрошиме нашето време, нашите пари или пак каде да живееме.

 • KSM (Small)

  Софтверски технологии

  Повеќе детали

  Факултетот за информатика Ви ја нуди единствената можност да бидете во срцето на интелектуалната револуција, бидејќи информатиката ќе направи да изнаоѓате нови начини на размислување и поврзување на работите. Пред сè, ќе ви овозможи да разберете како функционираат компјутерските системи, на кој начин ги складираат информациите, како ги обработуваат податоците и сл.

 • informatika (Small)

  Компјутерски системи и мрежи

  Повеќе детали

  Живееме во информатичка ера, каде за скоро сите иновации се користат развиени компјутерски системи. Оние кои ќе се стекнат со знаење од оваа област, ќе имаат значајна предност во однос на вработувањето. Квалитетот на практичната настава што го нудиме ќе овозможи да бидете конкурентни на пазарот и ќе ви отвори вратите за вработување секаде во светот. Затоа што практичното знаење е најважно!

 • bezbednost rabota (Small)

  Безбедност при работа

  Повеќе детали

  Под безбедност при работа се подразбира превентивно применување на одредени мерки и прописи што се однесуваат на безбедноста на човековото здравје во работната средина. На овој факултет ќе научите кои се можните опасности по човековото здравје во одредени средини, како се препознаваат и како се елиминираат.

 • bezbednost pozar (Small)

  Безбедност од пожар

  Повеќе детали

  Безбедноста од пожар се однесува на превентивно применување на одредени мерки и прописи што се однесуваат на безбедноста од пожар во животната средина. На овој факултет ќе научите кои се можните опасности од пожар во одредени средини, како се препознаваат и како се елиминираат со помош на  инструментите и апаратите за безбедно гаснење, тактиката за интервенции и спасување, а пред се спречување на негово настанување.

 • pravni nauki (Small)

  Правни студии

  Повеќе детали

   Факултетот за правни науки пружа широк спектар опции за надоградба на вашата кариера, со тоа што ќе се стекнете со основните знаења за тоа како функционира општеството во кое живееме. По завршувањето на овој факултет вие ќе имате критичко и аналитичко размислување за проблемите кои настануваат во општеството и нивното решавање.