Факултет за
економија
Факултет за
психологија
Факултет за безбедносно инженерство
Факултет за
информатика
Факултет за
правни науки

Телевизија+

Телевизијата со повеќе од 500.000.000 гледачи ширум светот известува за МСУ!ВТОРА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНО-СТРУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА – 2014+

ВТОРА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНО-СТРУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА – 2014

+

5 Меѓународна Научна Конференција