Федерацијата на училишен спорт на Македонија одржа годишно собрание на Меѓународниот Славјански Универзитет во Св. Николе