Конкурс за стипендирање на спортисти – 2022/2023

Повик за упис на обука за CNC програмери и оператори – 4
11 јули 2022
Нашите ракометарки – стипендистки во посета на МСУ
18 јули 2022

Конкурс за стипендирање на спортисти – 2022/2023

Од академската 2022/23 година МСУ воведува Програма за стипендирање спортисти со која ќе ја стипендира школарината за студирање на активните спортисти со 20% од целокупните трошоци за студирање на прв или на втор циклус. Оваа програма ќе важи за сите факултети на универзитетот за прв и втор циклус на студии.

Единствен услов за користење на оваа програма е кандидатот да има активно членство во спортски клуб и да се натпреварува во земјата или странство. Програмата е наменета за сите спортисти и регистрирани спортови, за професионални и полупрофесионални спортисти, за спортисти аматери.

Стипендијата од Програмата за стипендирање спортисти не е наменета само за првата година и може да се користи и продолжува во текот на целото студирање.Со Програмата за стипендирање спортисти на МСУ, Универзитетот ја потврдува својата општествена одговорност и е длабоко убеден дека ќе придонесе во подигнување на свеста кај младите активно да се занимаваат со спорт, да ја негуваат културата на здрав живот, да се натпреваруваат во спортот кој е нивна голема пасија и да носат признанија за своите градови и својата држава. Воедно, МСУ посветува посебно внимание на спортските активности и редовно учествува на универзитетските спортски натпреварувања.

Свесни сме дека спортот бара големи жртви. Уважувајќи ги спортистите како важна алка во општеството, МСУ им овозможува поголема достапност до квалитетно образование на еден од најпрестижните приватни универзитети.


Што е потребно?


  1. Копија од членска книшка во спортски клуб со печат од регистрација и лекарски преглед во последната година. Датумот кога е издадена членската книшка треба да биде најмалку 6 месеци пред денот на запишување на факултет. Новите книшки нема да се земаат во предвид.
  2. Потврда од матичната спортска федерација дека сте член.
  3. За продолжување на бенефицијата на Програмата за спортисти, при запишување на нова академска година потребна е да се достави само копија од членската книшка со печат од регистрација и лекарски преглед во последната година.

Рок за пријавување


Кандидатите можат да се пријавуваат се додека траат уписите за тековната година 2022/2023.


Апликација


Апликација за стипендирање на спортисти за 2022/2023

Лични податоци за кандидатот:

Овој број ќе биде користен за да стапиме во контакт со Вас доколку има технички проблеми со материјалите кои ни ги имате доставено.

Максимална големина на документ 5 MB. Дозволени формати се jpg, jpeg, png.