Добредојдовте на страницата за често поставувани прашања!

Овде ќе ги најдете одговорите на прашањата кои најчесто пристигнуваат во нашето поштенско сандаче.

За поконкретни информации за уписите, факултетите, студентскиот живот итн. Ве молиме разгледајте ја нашата веб страница.

Доколку содржината која ја барате не е достапна или од која било причина не можете да ја пронајдете, слободно обратете ни се преку дадената форма или на некој од телефонските броеви +389 32 440 330 (Свети Николе) или +389 47 222 503 (Битола).Општи информации за Славјански


Каде се наоѓа универзитетот?

Универзитетот има свои кампуси во Свети Николе и Битола.

Дали можам да го посетам универзитетот пред да се запишам?

Секако, нашето работно време е од 08:00 до 15:00 часот од понеделник до петок и од 09:00 до 14:00 во сабота.

Доколку сакате да поразговарате со некој од нашите професори за да Ви даде совет околу Вашиот избор на кариера, Ве молиме контактирајте нè претходно со цел да ја испланираме подобро Вашата посета.

Исто така имајте во предвид дека секоја година во март и април имаме отворени денови со организиран превоз за матурантите од повеќе делови на Северна Македонија. Следете нè за да бидете секогаш во тек со нашите настани.

Кои факултети и смерови ги нудите?

Додипломски студии Последипломски студии


Колкави се трошоците на студенти кои живеат во Свети Николе или Битола?

Трошоците зависат од типот на сместување кој ќе го одберете и од Вашиот личен стил на живот. Универзитетот не нуди сместување во сопствен студентски дом, па студентите неретко изнајмуваат станови или патуваат за предавањата. Цените за сместувањето и за храната се ниски, па така студентите немаат големи финансиски трошоци.

Колкави се трошоците на студентите кои патуваат секојдневно за предавањата?

Предавањата се прилагодени и за студентите кои патуваат. Зависно од факултетот на кој студентот е запишан, предавањата се одржуваат 2 до 3 дена во текот на една седмица. Студентите често заеднички се организираат и доаѓаат со приватни автомобили, автобус, такси итн.


Упис на Славјански


Кои документи се потребни при упис на додипломски студии ?

При уписот на додипломски студии, кандидатите ги поднесуваат следните документи:

• Диплома за завршено средно образование;
• Свидетелства од сите 4 години;
• Извод од матична книга на родените;
• Копија од Државјанство
• 4 мали фотографии во боја;

Кои документи се потребни при упис на последипломски студии?

При уписот на додипломски студии, кандидатите ги поднесуваат следните документи:

• Диплома за завршено високо образование;
• Уверение за положени испити;
• Извод од матична книга на родените;
• Копија од Државјанство;
• Копија од лична карта
• 4 мали фотографии во боја;

До кога може да се запишам на факултет?

Пријавувањето и доставувањето на документи за упис се врши најдоцна до 15-ти септември секоја година за додипломски студии и најдоцна на 31-ви октомври за последипломски студии. 

Колку чини годишната школарина?

Годишната школарина на сите Факултети изнесува 1030 евра за додипломски студии и 1530 евра за последипломски студии, освен за Факултетот за безбедносно инженерство, каде школарината изнесува 1230 евра за додипломски студии и 1730 евра за последипломски студии. При плаќање на сумата пред почетокот на академската година, студентите добиваат попуст од 10%, а за двајца или повеќе членови од исто семејство одобруваме попуст 0д 20%. Во оваа сума се опфатени сите трошоци за студирање.

Што сè е вклучено во годишната школарина?

Годишната школарина ги покрива сите трошоци за студирање, и вклучува:

• Индекс
• Заверка на семестар
• Пријавување на испит
• Полагање на испити во поправна сесија
• Поништување на испит
• Пријавување на проектни активности (семинарски, есеи…)
• Потврди од секаков вид
• Сметка на Е-учење (бесплатни материјали и скрипти за предметите)
• Членство во универзитетската библиотека
• Студентска пракса
• Документација за работа во странство како студент
• Животно осигурување
• Членство во Студентски Сојуз на Славјански Универзитет

Дали можам да се запишам со стипендија?

Наместо класичното тестирање за стипендии, решивме да ја воведеме иновативната интелектуална игра DerzhaWIN за тандем стипендии, која се одржува во Свети Николе и Битола. Така, можете да освоите стипендија заедно со Вашиот најдобар пријател и да студирате заедно. Пријавувањето за интелектуалната игра е достапно во февруари секоја година, а истата се одржува кон крајот на месец април.

За нови информации следете нè на Facebook и на нашата веб страница.

Која е разликата помеѓу редовен и вонреден студент?

Студентите на Славјански може да се запишат како редовни или вонредни.

Редовните студенти се обврзани да посетуваат настава, додека вонредните имаат обврска да доаѓаат само на испитите. Како вонредни студенти се запишуваат претежно лицата кои се вработени и немаат време да ги посетуваат сите предавања.

За упис како вонреден студент лицето е должно да достави потврда дека е вработено или медицинска белешка со која се потврдува дека не може да посетува настава.

Редовните студенти и вонредните студенти студираат како студенти со еднакво финансирање на студиите, односно школарината е иста.

Дали ќе можам да доаѓам на настава доколку се запишам вонредно?

Вонредните студенти можат да ги посетуваат предавањата доколку сакаат.

Дали ќе имам право да отсуствувам од предавањата доколку се запишам како редовен студент?

Редовните студенти можат да отсуствуваат од предавања, но отсуствата им го намалуваат бројот на поени од редовноста. Од редовност студентот може да има максимум 10 поени, а со отсуствата тој број се намалува.


Трансфер од други факултети


Кој може да направи трансфер од друг факултет?

Право на трансфер имаат сите студенти од други факултети од Република Северна Македонија и странство.

Дали се признаваат испити положени на друг факултет (универзитет), доколку студентот прави трансфер на МСУ?

Доколку положените испити се совпаѓаат со студиската програма на нашиот факултет на кој сакате да направите трансфер тогаш положените испити се признаваат во целост.

Како ќе знам во која година можам да се запишам?

Годината во која ќе се запишете зависи од бројот на испити што ги имате положено и од програмата по која претходно сте студирале.

Според бројот на положените испити кои се совпаѓаат со нашата програма, деканот на факултетот ќе одлучи во која година може студентот да биде запишан.

За деканот да може да донесе Одлука, студентот мора да достави Уверение за положени испити од претходниот факултет до нашите служби за студентски прашања.

Што доколку некои предмети се разликуваат?

Студентот доколку се запише, на пример, во трета година – тогаш тој почнува да ги следи предавањата од таа година.

Но, доколку програмата по која тој претходно учел не е сосема компатибилна со нашата и му останале предмети од прва или втора година по нашата програма, студентот мора да ги дополага во една од сесиите. За полагање испити од претходните студиски години се плаќа по 3000 денари од предмет.


Студирање на Славјански


Како да се „преживее“ првиот семестар?

Семестарот е дел од академската година кога се одржува наставата. Студиската година започнува на 1 октомври, а завршува на 30 септември следната година и се дели на два семестри, зимски и летен. Зимскиот семестар започнува на 1 октомври и трае до 14 февруари наредната година, а летниот започнува на 15 февруари и завршува на 30 јуни..

Следете ги упатствата и препораките за студирање од нашата веб страница и првиот семестар ќе биде вистинско уживање за Вас.

Важно е на почетокот на годината (околу 15-ти септември) да го проверите распоредот на предавањата на Е-индексот. Проверете во кои денови имате предавања и посетувајте ги редовно. Следете ги инструкциите на Вашиот предметен професор, работете на проектни активности, подгответе ја Вашата семинарска работа.

Следете ги термините за колоквиум и подгответе се добро. Побарајте помош од предметниот професор или асистент доколку Ви е потребно.

Како се организирани предавањата?

Студентите од секоја насока вообичаено имаат предавања 2 до 3 дена во текот на една седмица, што е практично и за оние студенти кои патуваат.

Предавањата се одржуваат по следната шема:

Прв семестар
шест седмици предавања (средина на септември до крај на октомври)
една подготвителна седмица за колоквиум
една колоквиумска седмица (почеток на ноември)
шест седмици предавања (средина на ноември до средина на декември)
една подготвителна седмица за колоквиум
една колоквиумска недела (крај на декември)

Втор семестар
шест седмици предавања (средина на февруари до средина на март)
една подготвителна седмица за колоквиум
една колоквиумска седмица (крај на март)
шест седмици предавања (почеток на април до средина на мај)
една подготвителна седмица за колоквиум
една колоквиумска седмица (крај на мај)

Кога ќе биде објавен распоредот за предавањата?

Распоредот за предавањата се објавува една седмица пред почетокот на семестарот и е достапен за студентите преку Е-индексот.

Како се полагаат колоквиумите?

Колоквиумите се тестови на знаење кои се спроведуваат два пати во текот на еден семестар:

прв колоквиум – на средината од семестарот, односно после изминати 6 седмици предавања
втор колоквиум – на крајот од семестарот, односно после изминати 6 нови седмици предавања

За да се полага вториот колоквиум задолжително е да биде положен првиот. Студентите кои не положиле еден, односно два од колоквиумите полагаат испит во испитните сесии.

Со полагање на двата колоквиуми студентите не се обврзани да полагаат писмен испит.

Термините за колоквиумите се објавуваат во Календарот на настани на Е-индекс.

Од кои материјали да учам?

Поголемиот дел од литературата за факултетите, како и презентациите од предавањата се достапни на нашиот систем за Е-учење и се бесплатни. Литературата која не е достапна онлајн може да се набави во книжарницата при универзитетот.

Универзитетот исто така има и сопствена библиотека каде се достапни наслови кои се поврзани со наставата. Изнајмувањето на книга од библиотеката е бесплатно и на студентите им е потребен само индекс за да можат да земат книга.

Кога се испитите и како се пријавуваат?

Во текот на една академска година има 4 испитни сеси од кои две се редовни, а две вонредни.

Првата редовна испитна сесија е во јануари и се полагаат испитите по предметите слушани во првиот семестар. Доколку студентот не ги положи сите испити во јануари, истите може да се полагаат во Априлската (вонредна) сесија. За полагање во вонредна сесија не се плаќаат казни.

Втората редовна испитна сесија се одржува во јуни и се полагаат испитите од вториот семестар. Доколку студентот не ги положи испитите во јуни, може да ги полага во Септемвриската (вонредна) сесија – исто така без плаќање на казни. Во овие сесии можат да се полагаат и испити од првиот семестар.

Пред сесијата, без разлика дали студентот претходно ги има положено двата колоквиуми, испитите треба да се пријават електронски (Е-индекс). Резултатите од испитите ќе пристигнат на корисничката сметка на студентот веднаш штом професорот ги објави.

Кога ќе бидат објавени термините за испитите?

Точните термини за испитите се објавуваат една седмица пред почетокот на испитната сесија и ќе бидат достапни за студентите преку Е-индекс.

Дали студентите при Факултетите на МСУ имаат практична настава?

Сите студенти на МСУ имаат редовна практична настава во текот на студирањето, која е организирана во соработка со многу институции и компании во Северна Македонија.

Во текот на летото студентите имаат самостојна практична работа и избираат фирма, односно институција каде ќе ја вршат истата. Можат да изберат некоја од институциите со кои универзитетот има договор или пак институција по нивни избор.

Самата практична настава е бесплатна, а како единствен трошок се јавува купувањето на Дневник за пракса (еднаш годишно) кој чини 100 денари.

Ми треба помош од професор...

Не двоуми се да побараш помош од професор во секое време. Професорите на МСУ се флексибилни и секогаш достапни, а уште од првиот ден на упис имаш пристап до листа на нивни контакт телефони и е-маил адреси.

Како се формира оцена и од што зависи?

Оцената се формира врз основа на освоените поени во текот на семестарот. Бројот на поени не е секаде ист и варира од факултет до факултет, но во повеќето случаи  ова е бројот на поени:

+ прв колоквиум (до 35 поени)
+ втор колоквиум (до 35 поени)
+ проектна задача (до 10 поени)
+ редовност и активност на предавањата (до 20 поени)
__________________________________
Максимум поени = 100

*кај вонредните студенти кои не полагаат прв и втор колоквиум, максималниот број на поени кои можат да го добијат на завршниот испит е 70 поени.

Подолу се дадени оценките кои се добиваат врз основа на бројот на поени:
оцена 6: 51-60 поени
оцена 7: 61-70 поени
оцена 8: 71-80 поени
оцена 9: 81-90 поени
оцена 10: 91-100 поени

Сакам да го променам статусот од редовен во вонреден студент. Што треба да направам?

Доколку редовниот студент сака да го промени статусот во вонреден студент, тоа може да го направи со доставување потврда дека е вработен или медицинска белешка со која се потврдува дека не може да посетува настава. Промената на статусот се врши при запишувањето на нареден семестар при што студентот треба да достави Барање во Службата за студентски прашања.

Сакам да го променам статусот од вонреден во редовен студент. Што треба да направам?

Доколку вонредниот студент сака да го промени статусот во редовен студент, тоа може да го направи со доставување Барање во Службата за студентски прашања.. Промената на статусот се врши при запишувањето на нареден семестар.


I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.