Сите информации кои ви се потребни за додипломските студии на МСУ.

можете да ги најдете овде
Конкурс за упис на додипломски студии

Прочитајте ги сите детали во конкурсот за упис 2023/2024.

Број на студенти на додипломските студии

Листа на факултети и отворени места на секој од нив.

Услови за упис на додипломските студии

Проверете кои услови треба да ги исполнувате за да можете да се запишете.

Рокови за упис на додипломските студии

Дознајте ги термините за првиот и вториот уписен рок.

Аплицирање за додипломските студии

Дознајте како да аплицирате за упис

Школарина на додипломските студии

Овде можете да добиете повеќе информации за начините на плаќање и можните бенефиции.

Документи за упис на додипломските студии

Листа на потребните документи за упис на прв циклус (додипломски) студии.

Трансфер на студенти на додипломски студии

Што е трансфер на студенти и како можете да извршите транфер на еден од нашите факултети.

Факултети и насоки на додипломските студии

Разгледајте ги факултетите и насоките на додипломските студии.


Сите информации кои ви се потребни за последипломските студии на МСУ.

можете да ги најдете овде
Конкурс за упис на последипломски студии

Прочитајте ги сите детали во конкурсот за упис 2023/2024.

Број на студенти на последипломските студии

Листа на факултети и отворени места на секој од нив.

Услови за упис на последипломските студии

Проверете кои услови треба да ги исполнувате за да можете да се запишете.

Рокови за упис наа последипломските студии

Дознајте ги термините за првиот и вториот уписен рок.

Аплицирање за последипломски студии

Што е потребно за да се запишете на нашите последипломски студии? Дознајте повеќе за процесот на аплицирање.

Школарина на последипломските студии

Овде можете да добиете повеќе информации за начините на плаќање и можните бенефиции.

Документи за упис на последипломските студии

Листа на потребните документи за упис на втор циклус (последипломски) студии.

Трансфер на студенти на последипломските студии

Што е трансфер на студенти и како можете да извршите транфер на еден од нашите факултети.

Факултети и насоки на последипломските студии

Разгледајте ги факултетите и насоките на последипломските студии во Свети Николе и Битола.


Сите информации за програмата „Бизнис и организација“ (последипломски студии).

МСУ е партнер за регрутирање на студенти на програмата „Бизнис и организација“ во Република Северна Македонија и регионот.

Согласно билатералниот договор, МСУ е партнер за регрутирање на студенти за Економскиот факултет при Универзитетот во Љубљана. Според тоа, уписот на кандидатите и реализација на програмата ќе се врши на Меѓународен Славјански Универзитет. Официјален јазик на прогамата е англиски јазик.

Програмата „Бизнис и организација“ се состои од 15 предмети, а предавањата се одржуваат во Република Северна Македонија. Дипломата со која се стекнувате е тројно акредитирана и издадена од Економскиот факултет при Универзитетот во Љубљана.

Информации за програмата „Бизнис и организација“ на Економски факултет - Љубљана

Дознајте зошто програмата „Бизнис и организација“ е рангирана во најдобрите 100 во светот од Financial Times.

Обраќање од деканот на Економски факултет - Љубљана

Обраќање од деканот на Економскиот факултет, проф. д-р Метка Текавчиќ.

Наставна програма и број на студенти напрограмата „Бизнис и организација“

Листа на предметите кои се опфатени со програмата и бројот на отворени места за упис.

Предности на програмата „Бизнис и организација“

Проверете кои се предностите од студирањето на програмата „Бизнис и организација“.

Услови, рокови и критериуми за упис на програмата „Бизнис и организација“

Овде можете да добиете повеќе информации за условите и критериумите за упис, како и за временските рамки кога уписите се отворени.

Школарина на програмата „Бизнис и организација“

Повеќе информации за школарината и начините на плаќање.

Документи за упис на програмата „Бизнис и организација“

Информирајте се кои документи Ви се потребни за упис.


Сите информации за докторски студии на Великотрновскиот универзитет

МСУ е партнер за регрутирање на студенти за докторски студии во Република Северна Македонија и регионот.

Согласно билатералниот договор, МСУ е партнер за регрутирање на студенти на докторските студии при Великотрновскиот универзитет „Св. Кирил и Методиј“ од Бугарија, а во тек е постапка за отворање на филијала во рамки на нашиот универзитет. Според тоа, уписот на кандидатите и реализација на програмата ќе се врши на Меѓународен Славјански Универзитет.

Програмата за докторски студии е менторска. Консултациите со менторот ќе се одржуваат на Меѓународен Славјански Универзитет во Свети Николе.

За Великотрновскиот универзитет

Дознајте повеќе информации за Великотрновскиот универзитет, првиот бугарски универзитет кој е основан надвор од Софија.

Наставни програми на Великотрновскиот универзитет

Листа на програмите за докторски студии кои се достапни во Република Северна Македонија.

Документи за упис на Великотрновскиот универзитет

Овде можете да добиете повеќе информации за документите кои се потребни за упис на докторските студии.

Школарина на Великотрновскиот универзитет

Повеќе информации за школарината и начините на плаќање.