Нашите факултети се повеќе од само факултети. Тие се Вашиот втор дом

Современи наставни програми на пет факултети

Нашиот универзитет е составен од пет факултети и два институти. Секој од факултетите функционира според свои правила, но секој од нив се води според Статутот на универзитетот.

Сите информации кои ви се потребни за Факултетот за економија

можете да ги најдете овде
За факултетот

Студиски програми со предмети кои се изучуваат на светски познати универзитети.

Зошто да студирате економија

Дознајте го одговорот овде.

Додипломски студии

Факултетот за економија и организација на претприемништвото на студентите им нуди две насоки на четиригодишни додипломски студии.

Последипломски студии

2 насоки на едногодишни последипломски студии.

Предавања и испити

Наставата од Факултетот за економија и организација на претприемништво се изведува во Битола и Свети Николе.

Литература

Прочитајте повеќе за електронските и печатените материјали на Факултетот за економија.

Декан

Обраќање од нашиот декан.

Наставен кадар

Дознајте повеќе за професорите и асистентите на факултетот.

Помош и менторство

Дознајте повеќе за системот на активно менторство.

Сите информации кои ви се потребни за Факултетот за психологија

можете да ги најдете овде
За факултетот

Mожност да учите од најдобрите професионалци од областа на психологијата.

Зошто да студирате психологија

Знаењата од областа на психологија ќе ви бидат многу корисни во животот.

Додипломски студии

Eдна општа насока на четиригодишните додипломски студии.

Последипломски студии

Две насоки на едногодишни и двегодишни последипломски студии.

Предавања и испити

Наставата од Факултетот за психологија се изведува во Битола и Свети Николе.

Литература

Прочитајте повеќе за електронските и печатените материјали на Факултетот за психологија.

Декан

Обраќање од деканот.

Наставен кадар

Дознајте повеќе за професорите и асистентите на факултетот.

Помош и менторство

Центарот за кариера на универзитетот е на располагање постојано за сите прашања на студентите.

Сите информации кои ви се потребни за Факултетот за технички науки и информатика

можете да ги најдете овде
За факултетот

Главната цел на Факултетот за технички науки и информатика е да ги подготви студентите со практични знаења и вештини од областа на техничките науки и компјутерските технологии.

Зошто да студирате на Факултетот за технички науки и информатика

Ние градиме факултет кој ќе биде претпознатлив по применетата информатика како и стручните лица за вршење на работи од областа на техничките науки.

Додипломски студии

Факултетот за технички науки и информатика нуди четири студиски програми на додипломските студии.

Последипломски студии

Факултетот за технички науки и информатика нуди четири студиски програми на последипломските студии.

Предавања и испити

Наставата од Факултетот за технички науки и информатика се изведува во Битола и Свети Николе.

Литература

Прочитајте повеќе за електронските и печатените материјали на Факултетот за технички науки и информатика.

Декан

Обраќање од деканот.

Наставен кадар

Дознајте повеќе за професорите и асистентите на факултетот.

Помош и менторство

Центарот за кариера на универзитетот е на располагање постојано за сите прашања на студентите.

Сите информации кои ви се потребни за Факултетот за правни науки

можете да ги најдете овде
За факултетот

Факултетот за правни науки ќе придонесе да ги развиете и унапредите вашите комуникациски вештини, како и способности за решавање на комплексни проблеми.

Зошто да студирате правни науки

Правото како професија е се повеќе дефицитарно од аспект на квалитетен кадар кој што ќе може да одговори на брзото развивање на модерниот свет.

 

Додипломски студии

 

На Факултетот за правни науки во моментов се акредитирани четиригодишни општи студии по право – Правни студии (4+1)

Последипломски студии

Факултетот за правни науки нуди пет насоки на едногодишните последипломски студии.

Предавања и испити

Наставата од Факултетот за правни науки се изведува во Битола и Свети Николе.

Литература

Прочитајте повеќе за електронските и печатените материјали на Факултетот за правни науки.

Декан

Обраќање од деканот.

Наставен кадар

Дознајте повеќе за професорите и асистентите на факултетот.

Помош и менторство

Центарот за кариера на универзитетот е на располагање постојано за сите прашања на студентите.