Завршни разговори за Мастер студиите со Економскиот факултет од Љубљана

Наградата МАКЕДОН за претседателот на Управен одбор на МСУ, д-р Јордан Ѓорчев
28 мај 2018
Конкурс за практикантска работа во ОКТА за студентите на Факултетот за безбедносно инженерство – Насока: Безбедност од пожар
14 јуни 2018

Завршни разговори за Мастер студиите со Економскиот факултет од Љубљана

На ден 11 јуни 2018 година во просториите на Меѓународниот Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ во Свети Николе се водеа завршните разговори со Eкономскиот факултет од Универзитетот во Љубљана (Словенија) предводени од заменик деканот на Економскиот факултет – проф. д-р Марко Пахор и претставници од Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ со заклучок дека од 18 октомври 2018 година почнуваат Мастер студиите, за кои претходно беше потшишан договор за соработка на 30 април 2018 година.