Наградата МАКЕДОН за претседателот на Управен одбор на МСУ, д-р Јордан Ѓорчев