Потпишан договор за последипломски студии со Економскиот факултет од Љубљана