Конкурс за практикантска работа во ОКТА за студентите на Факултетот за безбедносно инженерство – Насока: Безбедност од пожар

Завршни разговори за Мастер студиите со Економскиот факултет од Љубљана
11 јуни 2018
Во Москва награден д-р Јордан Ѓорчев од УНЕСКО клуб Пиреја
1 јули 2018

Конкурс за практикантска работа во ОКТА за студентите на Факултетот за безбедносно инженерство – Насока: Безбедност од пожар

Согласно потпишаниот меморандум за соработка помеѓу ОКТА и Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“, компанијата ОКТА објавува конкурс за практикантска работа во времетраење од 3 месеци за 1 студент од Факултетот за безбедносно инженерство, насока: Безбедност од пожар.

Рок за пријавување на заинтересираните кандидати е до 22.06.2018 год.

Целосните детали за конкурирање можете да ги погледнете подолу: