Во Москва награден д-р Јордан Ѓорчев од УНЕСКО клуб Пиреја