Во Москва награден д-р Јордан Ѓорчев од УНЕСКО клуб Пиреја

Конкурс за практикантска работа во ОКТА за студентите на Факултетот за безбедносно инженерство – Насока: Безбедност од пожар
14 јуни 2018
Свечено затворање на „Летен кампус 2018“ – Криволак
6 јули 2018

Во Москва награден д-р Јордан Ѓорчев од УНЕСКО клуб Пиреја

Во Руската академија на уметностите, на претседателот на Управниот Одбор на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“, д-р Јордан Ѓорчев му беше врачена награда од УНЕСКО клуб – Пиреја, Грција.

Наградата беше врачена на 29-ти јуни за неговиот придонес во културата, како и за активното работење за развој и зајакнување на вредностите и традициите на луѓето од Русија и светот, како и иницијативата за организација на меѓународниот креативен проект „Мир. Живот. Уметност”, кој беше спроведен во многу земји во светот.