Започна меѓународната летна школа во Охрид

Делегација на МСУ на „Летен кампус 2017“ – Криволак
7 јули 2017
Се продлабочува соработката со Великотрновскиот универзитет
10 јули 2017

Во Охрид на 6-ти јули започна меѓународната летна школа „Од заедничкото на културите кон взаемно економско влијание и соработка“.

Летната школа е во заедничка организација на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ и Тамбовскиот државен универзитет „Г. Р. Державин“ од Русија.

Програмата на отворената летна школа нуди уникатен избор на предавања, специјално подготвени и насочени кон развој на стручните комуникативни искуства на идните економисти и раководители, а исто така и на идните менаџери и специјалисти од областа на IT.

На оваа летна школа учествуваат студенти од Македонија и Русија сакаат да ги изучуваат рускиот јазик и економијата.

Програмата на Летната школа вклучува различни форми на учество: интерактивни групни сесии, презентации и дискусии во форма на тркалезни маси, работилници, игри за подобрување на комуникациските вештини, консултации со експерти од областа на јазикот, образованието и економијата.