Делегација на МСУ на „Летен кампус 2017“ – Криволак