Успешна практична настава на студентите од Факултетот за психологија при МСУ во Битола