Група ученици од ООУ „Свети Кирил и Методиј“ – Свети Николе го посетија кампусот на МСУ