Професорот Тони Петрески на научна конференција за кризен менаџмент