Студенти од Славјански учествуваа на обука во Палермо, Италија