Предавање од проф. д-р Лилјана Василева – Бугарија

Практична настава во Центар за социјална работа – Свети Николе
5 ноември 2018
Промоција на учебници од Факултетот за економија од авторите Лилјана Василева, Јордан Ѓорчев и Бојко Соколовски
6 ноември 2018

Предавање од проф. д-р Лилјана Василева – Бугарија

Денес на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ во Свети Николе се одржа предавање на тема Coaching & Training.
Предавач беше проф. д-р Лилјана Василева од Бугарија, поранешен заменик министер во Министерството за економија на Бугарија и поранешен градоначалник на Софија, поранешна амбасадорка на Бугарија во Лаос, поранешен предавач на Универзитетот за национално и светско стопанство, Софија и други универзитети во Бугарија. Во моментов е предавач во Софискиот универзитет „Св. Климент Охридски“, Варненскиот слободен универзитет „Черноризец Храбар“ и Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“.