Под мотото „Заедно за инклузивно општество“ се одржаа активности по повод 3-ти декември, Меѓународниот ден на лицата со попреченост

Бесплатни Киноверзум клуб картички за сите студенти на МСУ
1 декември 2021
Пријавување за штандови на Новогодишен фестивал и базар • 23, 24 и 25 декември 2021
6 декември 2021

Под мотото „Заедно за инклузивно општество“ се одржаа активности по повод 3-ти декември, Меѓународниот ден на лицата со попреченост

По повод 3-ти декември, Меѓународниот ден на лицата со попреченост, Факултетот за психологија при Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ реализираше неколку активности во соработка со:

Основното училиште со ресурсен центар „Кочо Рацин“ од Битола чии што ученици и наставници заедно со студентите од нашиот факултет под менторство на доц. д-р Горица Поповска Налевска изработија видео спот на детската песничка „Штом си среќен“ на знаковен јазик. Овој видео запис ќе најде своја примена при реализација на воспитно-образовни активности во предучилишното и почетното училишно образование, но и како забавна активност која ќе допре до голем број деца – истакна доц. д-р Горица Поповска Налевска која за прв пат ја примени денес при реализацијата на интерактивната работилница со учениците од трето одделение од ОУ „Коле Канински“ – Битола под мотото „Заедно за инклузивно општество“ по повод одбележувањето на Меѓународниот ден на лицата со попреченост.Онлајн работилница се одржа и со штитениците од Дневниот центар за лица со интелектуална попреченост ЦПЛИП ПОРАКА од Штип, на која низ читачки активности и визуелизација младите со попреченост ги препознаваа и зборуваа за своите емоции. Заедничката порака која ја испраќаат до пошироката јавост е дека и лицата со попреченост имаа право на квалитетен и достоиствен живот.

Лицата со попреченост сакаат, можат и имаат право да прават многу нешта како и сите останата луѓе само им е потреба поголема помош и поддршка и затоа под мотото „Заедно за инклузивно општество, се поддржуваме и меѓусебно соработуваме“, истакнаа деканката на факултетот за психологија д-р Анита Ристеска и доц. д-р Горица Поповска Налевска.