Пријавување за штандови на Новогодишен фестивал и базар • 23, 24 и 25 декември 2021