Најдобриот средношколски есеј напишан од ученичка од Прилеп