Над 350 дипломци и магистри ги добија своите дипломи на свечени манифестации во Битола и Свети Николе