МСУ потпиша меморандум за соработка со Македонско здружение за маркетинг