На МСУ оддржана шеста Меѓународна научна конференција на тема „Нови развојни и маркетинг предизвици“